Sparkonto med ränta

När man får pengar över, från t.ex. lön, arv, i gåva eller annat, är det opraktiskt att ha dessa hemma i bostaden i form av kontanter. Det finns många olika anledningar till att inte ha för mycket kontanter hemma: Brand, stöldrisk, risk att man förlägger dem och faktiskt även att sedlarna eller mynten blir för gamla om man inte lämnar in dem på banken i tid.

De flesta hanterar idag sina pengar via någon form av bankkonto istället.

Sparkonto med ränta

Det är skillnad på olika bankkonton. Det konto man behöver för att hantera lön, betala räkningar och sköta vardagsöverföringar brukar kallas lönekonto och har ofta inte någon ränta alls. Eftersom det är en viss inflation i Sverige, d.v.s. att pengarnas värde minskar, kommer det belopp man har på lönekontot att vara mindre värda efter en tid om räntan är noll.

Kan man avvara pengar en längre tid medan man sparar för framtiden, antingen till något speciellt ändamål eller bara för ekonomisk trygghet, är ett sparkonto med ränta ett bättre alternativ.

Räntan på ett sparkonto varierar, ofta beroende på hur länge man kan avvara pengarna och även hur många uttag man vill göra per år. En längre bindningstid på pengarna ger en högre ränta. Pengarna på sparkontot lånar man ut till banken som i sin tur kan låna ut dessa till andra kunder.

På den ränta man får från ett sparkonto betalar man skatt eftersom det är en inkomst av kapital. Skattesatsen på räntan ligger på 30 %, vilket är något man bör räkna med när man funderar på hur mycket man tjänar på att ha pengar på ett sparkonto. Men ett sparkonto med ränta är alltid bättre än ett konto med nollränta om inte pengarna ska användas genast.

Insättningsgaranti

En viktig faktor att titta på när man väljer sparkonto med ränta är om banken eller kreditinstitutet har s.k. insättningsgaranti på pengarna. Det innebär att om banken eller kreditmarknadsföretaget (institutet) går i konkurs så får spararna ändå ut sina pengar. Det är staten som ersätter detta och Finansinspektionen beslutar om när insättningsgarantin ska inträda. Finansinspektionen ger tillstånd till inlåning av pengar, d.v.s. att bl.a. erbjuda sparkonton till seriösa institut som då får ansluta sig till insättningsgarantin.

För insättning av pengar i Sverige gäller ett belopp på max 950 000 kr per person och institut som insättningsgarantin täcker. Har man mer pengar än så att spara så bör man dela upp det på flera banker eller andra inlåningsinstitut.

Få högre ränta med större risk

Det finns vissa kreditinstitut som erbjuder högre ränta än den som vanliga storbanker kan erbjuda på sparkonton. Dessa institut är då eventuellt inte anslutna till insättningsgarantin. Ibland kan de dock vara anslutna till ett annat lands insättningsgaranti, vilket gör att pengarna kan vara ganska trygga ändå.

Vill och kan man riskera en mindre summa pengar så kan det vara värt att titta även på kreditinstitut utan insättningsgaranti, förutsatt att man gjort en noggrann bedömning av att detta institut inte borde kunna gå i konkurs under den tid man tänkt spara pengarn